Thông tin truyện

Sau Những Cuộc Chơi

Sau Những Cuộc Chơi

 Tác giả:

 Tình trạng:

49 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Mình viết truyện này chủ yếu dựa trên cảm hứng từ hai truyện là “”ĐEN VÀ TRẮNG” và “CÔ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG”. Do cảm thấy tiếc cốt truyện dở dang nên viết tiếp, mong các tác giả lượng thứ. Mình sẽ cố gắng lồng ghép hai truyện thành một nên một số đoạn sẽ sử dụng lại câu chữ của hai tác giả. Ngoài ra, cốt truyện về sau sẽ thay đổi và được viết bằng văn của mình. Nếu các bạn không thích có thể cho qua, đừng nên chém mạnh 🙂


Bình luận